Wednesday, 26/01/2022 - 05:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn Tiểu học Trường Sơn năm học 2021-2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2022, chuyên môn nhà trường luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt CM theo nghiên cứu bài học. Sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp cụm huyện được tăng cường, nhằm nâng cao chất lương sinh hoạt CM.