Wednesday, 26/01/2022 - 05:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Kê hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện mục tiêu kép " Vừa dậy học vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19" Trường Tiểu học Trường Sơn đã xây dựng kế hoạch để thích ứng trong trạng thái bình thường mới.

                                  

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:41/KH-THTS

Trường Sơn, ngày 19  tháng 11  năm 2021

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  TRONG TRƯỜNG HỌC

Thực hiện Kế hoạch số 26 /KH-PGDĐT ngày  18 /11/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trong các trường học trên địa bàn huyện;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Tiểu học Trường Sơn xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: Trường Tiểu học Trường Sơn

2. Tổng số CB,GV,NV, người lao động: 36

- Số CB,GV,NV, người lao động lưu trú tại nhà trường: 02

- Số biên chế: 36

- Số người ký hợp đồng dài hạn: 34 đ/c      

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: 02 đ/c

3. Số người lao động theo từng vị trí làm việc: 36 đ/c

4. Tổng số cán bộ y tế (nếu có): 0

Cán bộ phụ trách công tác y tế: 01

- Họ và tên: Hoàng Thị Thanh

- Số điện thoại: 0975739570

- Email: hoangthanhthcsquysonso1@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng- BTCB, Hiệu trưởng

- Số điện thoại: 0917704027

- Email: nguyentiendungthts@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Đại học

B. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Lấy mục tiêu ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh từ xa cho nhà trường, đảm bảo sự an toàn cho tất cả CB, GV, CNV và học sinh toàn trường. Chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương nâng cao tính miễn dịch cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy cơ (theo 4 mức độ).

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo các phương án.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến theo các mức độ dịch bệnh. Đảm bảo các hoạt động thích ứng trong trạng thái bình thường mới.

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực có tập trung đông người tại đơn vị như: cổng ra vào, sân trường, phòng học, phòng ngủ, phòng họp, phòng làm việc phòng ăn/căng tin, khu vực để xe... theo thứ tự ưu tiên:

- Vị trí 1: Khu cổng vào trường học khu chính và khu lẻ

- Vị trí 2: Khu nhà vệ sinh của học sinh, giáo viên

- Vị trí 3: Khu vực cầu thang lên tầng, hành lang các lớp học

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, cây uống nước, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, micro, nút bấm micro, mặt bàn làm việc...).

- Tay vịn cầu thang: 02    Số lượng vị trí: 04 vị trí tại hai nhà 2 tầng

- Tay nắm cửa:   30          Số lượng vị trí : 60       

- Cánh cổng trường: 03. Số lượng 05 tại khu chính 03 cánh, khu lẻ Vua Bà 02 cánh cửa.

- Cánh cửa nhà công vụ: 06, số lượng 12 cánh

- Mặt bàn làm việc: 32 cái.

- Micro, máy tính: 18 cái.

Cần tăng cường khử khuẩn hàng ngày theo cường độ làm việc và sử dụng. Hàng tuần có phun khử khuẩn, sát khuẩn chung theo yêu cầu của cơ quan Y tế.

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước...).

- Đơn vị xử lý thu gom rác thải: Ban CMHS thuê người làm Lao công riêng.  Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: 01

- Đơn vị cung cấp nước uống. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình Suối Xanh (Tây Yên Tử)

4. Phương tiện vận chuyển của đơn vị (nếu có). không

5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.

          Thuộc vùng xanh, nguy cơ không cao.

D. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới.

Duy trì nghiêm công tác 5K. Tăng cường công tác tuyên truyền CB, GV, CNV thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ xa. Phối hợp cùng phhs để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh cho nhà trường.

2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2.

- Đối với trường hợp nghi ngờ F0, 1,2 báo choc ơ quan Y tế để thực hiện cách ly tại nhà hoặc tập trung. Test nhanh để sang lọc nguy cơ lây nhiễm đối với trường hợp nghi F0.

- Đối với các trường hợp F1,2 cho học sinh nghỉ học, theo dõi SK tai nhà, tiến hành dậy học trực tuyến cho các em HS này.

- Tiếp tụy kiểm soát chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan Y tế.

3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch

Lê phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo cac mức độ dịch bệnh có thể xảy ra. Duy trì nghiêm hoạt động của tổ Covit trong nhà trường.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường có các phương án cụ thể để phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Tùy theo các mức độ để kiểm soát dịch bệnh. Phân công CB, GV, CNV trực kiểm rta việc đeo khẩu rtang, đo than nhiệt của HS hàng ngày. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ cùng các bậc PHHS để ngăn ngừa dịch bệnh tấn công vào trong nhà trường.

Mỗi CB, GV, CNV và các em học sinh là một tuyên truyền viên về các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng. Nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì cần giải quyết liên hệ với tổ Covit nhà trường qua số máy của BGH.

Nơi nhận:

Phòng GD (để b/c)

Các bộ phận, cá nhân trong nt (t/h).

Lưu VT                                                                                                     

                  HIỆU TRƯỞNG
 

                                            Nguyễn Tiến Dũng

PHỤ LỤC II:       HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỆ SINH KHỬ KHUẨN

                         VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

I. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN ĐỊNH KỲ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tay rửa thông thường như chai xịt tay rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tay rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tay rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Các vị trí khử khuẩn bao gồm

+ Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng học, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

+ Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, sảnh chờ,...

+ Phương tiện xe chuyên chở học sinh………….(nếu có).

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà/phòng, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phòng ăn/căng tin, các bề mặt có tiếp xúc…khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung…: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực đông người như: Cổng trường, cửa ra vào lớp học…thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để GV,HS thường xuyên sử dụng.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

II. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2

- Khi có trường hợp F0 thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường theo qui định tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng và Phụ lục 4, Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19”.

- Khi có trường hợp nghi ngờ, F1, F2 tại đơn vị thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn như hướng dẫn tại Phần I Phụ lục này ngay sau khi chuyn cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ, F1, F2.

III. QUẢN LÝ CHẤT THẢI KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2

Thực hiện quản lý chất thải khi có trường hợp nghi ngờ mắc, F0, F1, F2 theo qui định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 59
Năm 2022 : 59