Wednesday, 26/01/2022 - 06:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Kế hoạch dậy học trực tuyến

Với phương châm, ngừng đến trường nhưng không ngừng học, Trường Tiểu học Trường Sơn đã xây dựng phương án dậy học trực tuyến khi có dịch bệnh Covid-19 xẩy ra trên địa bàn xã nhà.

PHÒNG GD & ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

Số:43/KH-THTS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Trường Sơn, ngày 01 tháng 11  năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN DO COVID – 19

Năm học 2021 - 2022

 Căn cứ Kế hoạch 5548/UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1428/SGDĐT-VP, ngày 01/11/2021 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở Giáo dục;

Căn cứ kế hoạch số 453/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Lục Nam V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo thực hiện chương trình học năm học 2021- 2022, trường TH Trường Tiểu Trường Sơn xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến đối với những em HS trong thời gian nghỉ học ở trường khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, hướng dẫn học sinh học trên truyền hình của giáo viên.

-Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường - gia đình trong việc tổ chức và
hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Đảm bảo được sức khỏe cho cả người học cũng như người dạy, học sinh yên tâm ở nhà học tập không phải đến trường trong mùa dịch.

 2. Yêu cầu

- Tổ chức dạy học qua Inernet nghiêm túc, đảm bảo kiến thức nền tảng, cốt lõi đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Học sinh do dịch bệnh phải nghỉ ở nhà cách ly, giáo viên dậy trực tuyến tại trường. Thực hiện theo TKB, sự giám sát, phân công của BGH. Học sinh không phải nghỉ vẫn học bình thường tại các lớp.

- Có sự trao đổi thông tin, sự tương tác của giáo viên và học sinh với mục tiêu giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của giáo viên để học sinh tiếp nhận và vận dụng kiến thức tốt nhất.

- Sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học theo hướng tinh gọn; các tổ chuyên môn biên soạn các chủ đề, chuyên đề, bài giảng…và lựa chọn phương tiện công cụ CNTT phù hợp để tương tác, đánh giá thường xuyên đối với học sinh đảm bảo hiệu quả tránh hình thức cũng như tránh áp lực đối với học sinh.

- Học liệu được sử dụng trong dạy học bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng khối lớp.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU DẬY HỌC

Nhà trường căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương, áp dụng một trong các phương án dưới đây phù hợp, linh hoạt, cụ thể như sau:

Phương án 1: Tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt;

Phương án 2: Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến khi có đa số học sinh ở vùng an toàn đi học trực tiếp và một bộ phận học sinh ở vùng dịch COVID-19 có nguy cơ cao không thể đến trường học;

Phương án 3: Tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh phải nghỉ học ở trường vì COVID-19.

Giáo viên sử dụng các ứng dụng phần mềm hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System); Dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams, Trans, Meet.google.com...

*/ Hệ thống quản lý học tập

Hệ thống quản lý học tập là hệ thống phần mềm và mạng máy tính cho phép
tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học 
trực tuyến; giúp giáo viên giao tiếp với học sinh trong việc hướng dẫn học, giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh có thể theo dõi được tiếntrình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học sinh khác để trao đổi bài.

 Căn cứ vào thực tế của nhà trường, GVBM và GVCN thường xuyên liên hệ với gia đình và học sinh để quản lý thời gian học tập của học sinh trên môi trường Internet và thông báo kịp thời tới HS và PHHS về khung thời gian học tập, thời gian tham gia học của HS đảm bảo hoàn thành chương trình học tập.

*/ Hệ thống quản lý nội dung học tập

Hệ thống quản lý nội dung học tập là hệ thống phần mềm và mạng máy tính
quản lý kho nội dung học tập qua Internet, cho phép tổ chức lưu trữ 
.

Thực hiện việc dạy học dựa trên khung kế hoạch dạy học đã xây dựng sau khi các tổ chuyên môn xây dựng nội dung dạy học theo sự thống nhất từng bộ môn trong khối lớp để tổ chức dạy học  đã được BGH phê duyệt.

*/ Hệ thống dạy học trực truyến

Hệ thống dạy học trực truyến là phần mềm ứng dụng cho phép tổ chức và
quản lý lớp học qua Internet
 với phần mềm Zoom, MS teams... cho phép giáo viên và học sinh có thể giao tiếp,tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức hoạt động dạy học. Triển khai 100% học sinh toàn trường vào "https://hotrotieuhoc.vnu.edu.vn"

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

  1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GV chủ nhiệm, GV bộ môn trực tiếp nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các hoạt động trong quá trình dạy học, học sinh nộp bài qua zalo,… sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt; đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

- Đối với học sinh không học qua Internet, GV chủ nhiệm, GV bộ môn thu nhận sản phẩm học tập của học sinh để nhận xét đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định

( Thông tư 22 và 27 với cấp Tiểu học ).

-Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chuyên môn quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định

-Kiểm tra, đánh giá định kỳ .

       Khi học sinh đi học trở lại, đối chiếu, so sánh kết quả kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học qua Internet, và các hình thức khác cho học sinh trong thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid - 19.

-Thành lập Ban chỉ đạo dậy học trực tuyến, giao đ/c PHT CM Nguyễn Xuân Ngọc làm trưởng ban, cùng các thành viên là PHT, các TT,TPCM, GV Tin học.

- Chuẩn bị ít nhất 05 phòng học có trang bị đầy đủ máy móc để dậy học trực tuyến, mỗi khối 1 phòng (có Ti vi thông minh, bảng từ, Camera, dây kết nối, loa amli,,,)

- Chỉ đạo tất cả các tổ chuyên môn xây dựng nội dung dạy học theo sự thống nhất từng bộ môn trong khối lớp để tổ chức dạy học.

- Chỉ đạo giáo viên gửi thông báo thông tin cho phụ huynh học sinh biết kế hoạch tổ chức dạy học (các hình thức) đối với học sinh tại nhà để phụ huynh cùng phối hợp trong việc quản lý việc học tập của con em.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo theo kế hoạch và đột xuất với Phòng GD&ĐT Lục Nam đảm bảo chính xác, kịp thời.

2. Các tổ chuyên môn

- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ chuyên môn, thảo luận, sắp xếp chương trình, xây dựng nội dung bài học theo hướng tinh gọn; các tổ chuyên môn biên soạn các chủ đề, chuyên đề dạy học, bài giảng để báo cáo BGH  nhà trường qua địa chỉ email, zalo,… và yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng TKB và thời gian quy định.

- Tổ chuyên môn lựa chọn các hình thức giao nhận bài dễ sử dụng và phần mềm dạy học hiệu quả cao và có đánh giá báo cáo cho đồng chí PHT phụ trách chuyên môn trước, trong và sau khi thực hiện.

- Tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo việc thực hiện dạy học trực tuyến, hình thức khác theo kế hoạch qua bộ phận chuyên môn nhà trường.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo kế hoạch triển khai tổ chức dạy học qua Internet, hình thức khác cho học sinh trong thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid -19 của nhà trường cho phụ huynh biết để nhắc nhở và quản lý con em tự giác tham gia học tập và rèn luyện.

- Nắm chắc tình hình và điều kiện học tập ở nhà của từng học sinh lớp chủ nhiệm (học sinh không có các trang bị học tập như máy tính có kết nối Internet, các thiết bị thông minh, TV,…) vận động phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, quản lý con em học tập theo kế hoạch.

- Quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, báo cáo cụ thể tường trường hợp với nhà trường để phối hợp với Hội PHHS để có biện pháp hỗ trợ các em học tập.

- Tham gia cùng theo dõi các tiết học trên Zalo, YouTube,…để kiểm soát, giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

4. Giáo viên bộ môn

- Thực hiện sự phân công của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, trực tiếp xây dựng nội dung dạy học theo hướng tinh gọn.

- Thực hiện dạy học theo kế hoạch và sự phân công của BGH.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm để tổ chức dạy học trực tuyến theo từng khối lớp theo đúng Thời khóa biểu.

- Thực hiện dạy trực tuyến, trao đổi, kiểm soát việc học của học sinh.

- Thực hiện báo cáo tình hình dạy học với BGH.

5. Phụ huynh học sinh

- Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. (Ti vi, máy tỉnh bảng, Máy tính, Điện thoại thông minh….)

- Giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của con em mình.

          - Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên, nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

6. Học sinh

- Nắm bắt kịp thời lịch gửi bài của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để tham gia học tập đầy đủ.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập khi được giáo viên giao và phản hồi kết quả học tập đúng quy định.

- Học tập nghiêm túc, đạt hiệu quả theo yêu cầu của giáo viên.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức dạy học qua Internet và các hình thức khác cho học sinh trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của Trường Tiểu Trường Sơn, yêu cầu bộ phận chuyên môn, CBGVNV trong nhà trường căn cứ các nội dung trên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban Giám hiệu để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- Lãnh đạo PGD&ĐT (b/c)

- BGH, Các tổ chuyên môn (t/h)

- Lưu: (VT).

            HIỆU TRƯỞNG

 

  

           Nguyễn Tiến Dũng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 59
Năm 2022 : 59