Sunday, 17/01/2021 - 18:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

QUYẾT ĐỊNH Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020-2021
QUYẾT ĐỊNH Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020-2021

  PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 16/QĐ-THTS

Trường Sơn, ngày 29 tháng 4  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

Năm học 2020-2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGD&ĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở Giáo dục Phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở Giáo dục Phổ thông tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ công văn 105/PGD&ĐT-GDTH, ngày 15/4/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

          Căn cứ thực tế lựa chọn, xét đề nghị của chuyên môn nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 (có danh mục kèm theo).

Điều 2.Hộiđồng Sư phạm nhà trường có trách nhiệm công khai, tuyên truyền để các lực lượng xã hội nắm được các danh mục Sách giáo khoa lớp 1 dùng trong nhà trường năm học 2020-2021. Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh về hướng dẫn lựa chọn, áp dụng sách Giáo khoa vào nhà trường năm học 2020-2021.

          Điều 3. Tổ chuyên môn khối 1 và các bộ phận liên quan trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu: VT./.

 

HIỆU TRƯỞNG

                        (đã kí)

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 dùng trong nhà trường năm học 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-THTS, ngày 29/4/2020)

TT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Toán 1

Cánh diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

3

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam( chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

5

Giáo dục Thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết(Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Âm nhạc 1

Cánh diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

7

Mĩ thuật 1

Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong GD.

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung  (đồngChủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

Nhà xuất bản GD Việt Nam.

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sĩ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Ngoại ngữ

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên),Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

HIỆU TRƯỞNG

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26