Wednesday, 26/01/2022 - 06:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Tuyên truyền công khai về việc thực hiện CT GDPT 2018

        PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 

Kính gửi : Các thầy cô giáo, các bậc PHHS trường Tiểu học Trường Sơn.

         

Bắt đầu từ năm học 2020-2021 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018), để PHHS hiểu rõ hơn về Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, Trường Tiểu học Trường Sơn xin thông tin tóm tắt về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 như sau:

Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT.

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG:

Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng, có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động...

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

a) Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;

b) Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

3. Những yêu cầu cần đạt cụ thể về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được quy định tại Mục IX Chương trình tổng thể và tại các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 Ở TIỂU HỌC:

Chương trình 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục của Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông. Trong đó, đối với cấp Tiểu học có một số nội dung cốt lõi sau:

a) Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình mới.

(gồm 10 môn học và 01 hoạt động)

- Gồm: 1) Tiếng Việt;  2) Toán;  3) Đạo đức; 4) Ngoại ngữ 1 (Lớp 3,4,5);  5) Tự nhiên và xã hội (Lớp 1,2,3);  6) Lịch sử và Địa lí (Lớp 4, 5);  7) Khoa học (Lớp 4, 5);  8) Tin học và Công nghệ (Lớp 3, 4, 5);  9) Giáo dục thể chất; 10) Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ Thuật) và Hoạt động trải nghiệm (trong đó có tích hợp nội dung giáo dục của địa phương).

- Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.  

b) Các môn học tự chọn (dạy ở những nơi có đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng)

Tiếng dân tộc thiểu số (dạy từ lớp 1 đến lớp 5); Ngoại ngữ 1 (dạy ở lớp 1, 2).

c) Nhận xét chung

- So với Chương trình hiện hành, Chương trình 2018 có ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới. Tuy nhiên, trong Chương trình 2018 có thêm 2 môn học mới là Ngoại ngữ 1; Tin học và Công nghệ. Chương trình 2018 là chương trình học 2 buổi/ngày, do đó số tiết học trong một năm học đều tăng lên, cụ thể: 

+ Lớp 1, 2 có: 07 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 25 (chưa tính môn tự chọn). (Chương trình hiện hành có 10 môn và 23 tiết trên tuần).

+ Lớp 3 có: 08 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 28 tiết (Chương trình hiện hành có 10 môn và 24 tiết trên tuần)

+ Lớp 4, 5 có: 10 môn học và 01 hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 30 tiết. (Chương trình hiện hành có 11 môn, và 26 tiết trên tuần )

IV. LỘ TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018:

- Năm học 2020-2021: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 1.

- Năm học 2021-2022: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 2 và lớp 6.

- Năm học 2022-2023: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Năm học 2023-2024: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Năm học 2024-2025: Thực hiện chương trình mới đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

3. Về sách giáo khoa:

- Chương trình GDPT 2018 thực hiện theo hướng: 01 chương trình và nhiều bộ sách. Các bộ sách giáo khoa sử dụng là các bộ sách phải được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

- Năm học 2020-2021, Nhà trường trực tiếp lựa chọn sách giáo khoa theo các tiêu chí được Bộ giáo dục, Sở giáo dục ban hành trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nhà trường (Việc lựa chọn SGK thực hiện  theo thông tư 01/2020/TT-BGD ĐT). Từ năm học 2021-2022 UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn SGK.

4. Về đội ngũ giáo viên:

- Phân công đội ngũ  GV dạy lớp 1,2 năm học 2020-2021 và các lớp 3,4,5 theo lộ trình thay sách đảm bảo tối thiểu 1,5 giáo viên/lớp.

- Đội ngũ GV dạy lớp 1,2 được tham gia các lớp tập huấn về dạy học theo chương trình mới, theo sách giáo khoa mới. Tiến tới các năm tiếp theo 100% Gv sẽ tham gia bồi dưỡng đảm bảo theo quy định.

5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Đảm bảo đủ mối lớp/phòng học để học sinh được học 2 buổi/ngày, mỗi phòng học đảm bảo trang thiết bị dạy học, bàn ghế HS, tủ đồ dùng…

- Thiết bị dạy học: Nhà trường mua sắm thiết bị dạy học đủ cho các lớp, thực hiện từ năm học 2020-2021 là lớp 1 và từng bước theo lộ trình đối với các lớp tên theo quy định Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

Trên đây là giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, lộ trình thực hiện và công tác chuẩn bị đã thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và năm học 2012-2022 đối với lớp 2 của trường Tiểu học Trường Sơn-Lục Nam gửi tới các thầy cô giáo, các bậc PHHS và toàn thể nhân dân. Rất mong các thầy cô, các bậc PHHS nghiên cứu để có thêm thông tin về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mọi chi tiết xin truy cập vào Webside theo địa chỉ: http://lucnam.edu.vn/thtruongson hoặc liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại cho BGH nhà trường để được giải đáp.

Số điện thoại của Hiệu trưởng: 0917.704.027;

Số điện thoại Phó Hiệu trưởng: 0945.052.386

Số điện thoại Phó Hiệu trưởng: 0962.766.884

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                          (đã ký)

                                                                                       Nguyễn Tiến Dũng

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 59
Năm 2022 : 59